Hvad
Hvor
Hvornår

Billetlugens brugervilkår

1. Registrering af dine personoplysninger

Vi registrerer og anvender de personoplysninger om dig, som du har giver til os. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Du kan nedenfor læse nærmere om, hvad det betyder for dig, når vi registrerer og anvender personoplysninger om dig selv på vores hjemmeside.

2. Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger:

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

3. Sikkerhed:

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver. Vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, men andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Vi kan derfor ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger. 

4. Cookies

Dette website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Disse cookies indeholder ikke virus.

Så lang tid opbevares cookies:

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies:

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering  

Sådan undgår du cookies:

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvad bruges cookies til, og hvem sætter cookies på vores website?

Cookies anvendes til flere forskellige formål på vores website, og i den forbindelse er der en række samarbejdspartnere , der sender cookies via vores websites, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores website:

Vi fører statistik over antallet af brugere og hvilke sider de besøger. Vi indsamler oplysninger om geografi, browsertype mv. for løbende at kunne tilpasse vores indhold. Til formålet anvender vi tjenesten Google Analytics. Cookies fra Google Analytics kan særskilt fravælges på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

For at muliggøre deling på sociale medier, bruger vi en tjeneste fra www.addthis.com. De pågældende sociale medier kan vælge at sætte en eller flere cookies i brugerens browser. De pågældende sociale medier udgør p.t. Facebook, Twitter og Google +.

Derudover lagrer følgende øvrige samarbejdspartnere, som vi har valgt at bruge som leverandører, cookies på hjemmesiden :

5. Oplysning om registrerede personoplysninger og sletning af personoplysninger:

I henhold til persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker du at vi skal slette de registrerede personoplysninger om dig, kan du meddele dette ved at kontakte kundeservice på kundeservice@billetlugen.dk . Hvis du f.eks. ønsker at vi skal slette din adresse eller e-mail adresse, kan dette dog betyde, at vi ikke længere kan opfylde vores forpligtelse til at levere vores ydelser eller services.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig til Datatilsynet.

6. Brugere under 13 år:

Hvis du er under 13 år gammel, er det et krav, at en forælder eller værge oplyser sin e-mailadresse med henblik på at godkende din registrering.

Som forælder til eller værge for et barn under 13 år, som vi har indsamlet personlige data fra, har du ret til at gennemse og få sådanne personlige data slettet og til at nægte at tillade yderligere indsamling eller brug af sådanne personlige data. For at gøre det skal du kontakte os ved at skrive til kundeservice@billetlugen.dk  

7. Køb/bestilling

For at bestille billetter på billetlugen.dk, skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og betalingskort. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, sker der f.eks. en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

Oplysninger om køb opbevares i det omfang Billetlugen A/S er forpligtet dertil i henhold til gældende lovgivning, herunder Bogføringsloven. 

8. Betaling

Når du indtaster dine kortoplysninger, sendes de direkte til PBS. Vi gemmer således ikke dine kortoplysninger. Oplysningerne udveksles krypteret, og ingen andre end dig og PBS kan se dem.

På vores web-site iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Når du bliver bedt om at indtaste følsomme oplysninger, som for eksempel betalingskortnummer og udløbsdato, sker indtastningen krypteret med den bedste krypterings-software på markedet - pt. SSL (Secure Socket Layer). Ønsker du at vide mere om SSL, kan du besøge www.betaling.dk. Ikke følsomme oplysninger, det vil sige oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse opbevares ikke krypteret. Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med købet, transmitteres krypteret. Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte følsomme oplysninger on-line. Desuden gør vi alt, hvad der står i vores magt for at beskytte informationerne off-line. Alle vores informationer er underlagt en streng biometrisk sikkerhed. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og personbehandlingspolitik. Vores servere opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger i et lukket og aflåst rum.

9. Klage - Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse købt hos os, er du velkommen til at henvende dig til os på vores e-mail adresse kundeservice@billetlugen.dk

Du er dog berettiget til at indgive en klage direkte til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via mail: cfk@kfst.dk.  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@billetlugen.dk

Billetlugen formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør. Alle reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til arrangøren.