Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne er opdateret den 2. juli 2019, og er gældende for alle køb, der foretages fra og med denne dato, til OL i Tokyo 2020. Salg af produkter fra denne side foretages af Billetlugen A/S ("Billetlugen"), Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR 29413274. Henvendelser til Billetlugen kan ske via e-mail til kundeservice@billetlugen.dk og telefonisk på telefonnummer + 45 70 263 267.

Aftaleindgåelsen

Der er først indgået en bindende købsaftale mellem arrangøren og indehaveren af billetten ("dig/du"), når Billetlugen har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrekvittering. BEMÆRK: Billetlugen er alene formidler af billetter på vegne af arrangøren. Billetlugen er ikke arrangør eller promoter på de events, der tilbydes. Disse events er alene varetaget af den respektive arrangør. Det betyder, at arrangøren er din aftalepart, og det er derfor arrangøren - og ikke Billetlugen - som er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Alle forhold, der vedrører opfyldelsen af aftalen, skal derfor afklares direkte med arrangøren. Hvem der er arrangør, fremgår af eventbeskrivelsen. Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl. 

Billetkøbet

For at foretage køb på Billetlugen.dk, skal du gøre følgende: 1. Søg og find billet(ter) 2. Log ind hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede er kunde, kan du nemt oprette dig som kunde 3. Vælg leveringsform 4. Indtast kundedata 5. Vælg betalingsform 6. Godkend salgs- og leveringsbetingelserne 7. Kontrollér om alle oplysninger er korrekte 8. Godkend købet. Din ordrekvittering kan nu ses på skærmen, og du vil i løbet af få minutter modtage din kvittering via e-mail. 

Levering


Bemærk at den ordrekvittering du modtager efter gennemførsel af din ordre, ikke er din(e) billet(ter). Din(e) billet(ter) til OL i Tokyo 2020 vil blive sendt til dig med almindeligt standardbrev til den adresse, du har oplyst ved købet. Stregkodesystemet sikrer, at den billet du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Du vil modtage din(e) billet(ter) senest den 10. juli 2020. Du modtager en e-mail, når billetterne er afsendt. 

Såfremt du ikke har mulighed for at modtage din(e) billet(ter) frem til denne dato, eksempelvis grundet tidligere afrejse, bedes du kontakte Billetlugen via e-mail på kundeservice@billetlugen.dk eller telefon på +45 70 263 267, således at anden leveringsform kan aftales nærmere. 

Har du spørgsmål til din ordre, kan du kontakte Billetlugens kundeservice på + 45 70 263 267

Betaling

Alle priser er inklusiv moms, skatter og billetgebyr, men eksklusive leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostninger fremgår særskilt og som en del af det samlede beløb under ordreflowet, inden betalingen gennemføres. Du kan betale for dine billetter med VISA, Dankort og MasterCard. Al kommunikation mellem dig og Billetlugen foregår krypteret. Betaler du med VISA eller MasterCard, varetages betalingen af vores partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Germany, der er et søsterselskab til Billetlugen. Betalinger via Dankort bliver varetaget af Netaxept.

Billetgebyr, leverings- og administrationsomkostninger

Du betaler altid et billetgebyr i tillæg til billettens pris. Billetgebyret udgør 20% af billetprisen pr. billet.

Leveringsomkostningerne afhænger af, hvor billetten skal sendes hen. Billetter, der skal sendes til adresse i Danmark, pålægges et forsendelsesgebyr på DKK 60,- pr. transaktion. Forsendelsesgebyr til anden adresse i EEA-medlemsstat, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein, er DKK 95,- pr. transaktion. 

Køber du billetten via vores Kundeservice tillægges i øvrigt et ekspeditionsgebyr på DKK 25,- uafhængigt af antallet af billetter.

Billetten

Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangstegn til arrangementet. Billetten er kun gyldig, hvis stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter, der er blevet annulleret hos arrangøren via Billetlugen pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne overdrage billetten til en anden. I tilfælde af overdragelse, bedes du kontakte Billetlugens Kundeservice, med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på vedkommende, som du ønsker at overdrage billetten til, således at vi sikrer at eventuel arrangementsrelevant information sendes til rette vedkommende. Ændring af navn kan ske indtil den 8. maj 2020 kl. 14. Det er dog under ingen omstændigheder tilladt at benytte eller overdrage erhvervede billetter i kommercielt øjemed, herunder ved: - Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende. - Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende. - Professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor. Det bemærkes, at det, efter Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer, er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg. Brug eller overdragelse af en billet i kommercielt øjemed vil føre til annullering af billetten fra Billetlugen henholdsvis arrangørens side. Billetlugen er i denne forbindelse berettiget til at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og som følge af misbruget, hvilket udgør minimum DKK 500,- pr. billet.

Registrering af betalingskortoplysninger

I forbindelse med køb på billetlugen.dk, kan du vælge at gemme dine betalingskortoplysninger til brug ved fremtidige køb. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du dog indtaste den trecifrede sikkerhedskode, hver gang du foretager et køb. Dine betalingskortoplysninger vil blive opbevaret betryggende og vil ikke blive anvendt til andet end gennemførelse af køb på billetlugen.dk. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at dine betalingskortoplysninger opbevares, enten i forbindelse med fremtidige køb eller ved at rette henvendelse til kundeservice@billetlugen.dk


Bortkomst

Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan Billetlugen være behjælpelig med udstedelse af ny billet til dig hos arrangøren. Den nye billet vil i så fald have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og ikke længere kan anvendes i indgangen til arrangementet. 

For at vi kan være behjælpelige, skal du kontakte Billetlugen med ønske om genudstedelse hurtigst muligt efter du opdager bortkomsten, hvorefter Billetlugen vil forsøge at formidle en kontakt direkte til Tokyo, med henblik på udstedelse og afhentning af billetten.  

Ombytning

Billetlugen ombytter i udgangspunktet ikke billetter, hverken i prisgrupper, eller til en anden placering eller dato. Billetlugen tilbyder dog 24 timers fortrydelsesret, dvs. en periode på 24 timer fra tidspunktet for gennemførsel af en transaktion, hvori det er muligt at annullere sin ordre. Ønske om annullering skal ske til Billetlugens kundeservice via e-mail på kundeservice@billetlugen.dk eller telefon på +45 70 263 267.

Aflysning

En event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.


Refundering

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Det er arrangøren, der som din aftalepart er ansvarlig for at refundere købesummen i tilfælde af aflysning. Selve refunderingen foretages af Billetlugen på vegne af, og efter instruks, fra arrangøren. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af billetterne. Som formidler hæfter Billetlugen ikke over for dig for dit tab som følge af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller som følge af eventuelle andre mangler vedrørende arrangementet. Du accepterer således at være afskåret fra at rette sådanne krav mod Billetlugen. OBS! Billetgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer og evt. forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger/flytninger. Udover hvad der er beskrevet i afsnittet om ombytning af billetter ovenfor, gælder der ingen fortrydelsesret for køb af billetter hos Billetlugen.

For flere oplysninger om, i hvilket tilfælde en OL-billet refunderes, kan finde her

Ansvar

Billetlugen påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning. Billetlugen kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data. Billetlugens ansvar for skade på personer og genstande m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra billetlugens side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

Personoplysninger

Billetlugen registrerer og anvender personoplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik 


Reklamation og klagemuligheder

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren, da arrangøren er din aftalepart. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du kontakte Billetlugens Kundeservice på kundeservice@billetlugen.dk eller telefon +45 70 263 267. Hvis du ikke kan finde en løsning direkte med arrangøren, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.Ved indgivelse af en klage skal du oplyse arrangørens e-mailadresse. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse arrangørens e-mailadresse.

Forbehold

Billetlugen forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer, i tilfælde af;

  • Billetlugens begrundede mistanke om billetkøb med henblik på videresalg,
  • Gennemførte ordrer, hvor den angivne leveringsadresse ikke ligger i enten en EEA-medlemsstat, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein, da Billetlugen ikke har tilladelse til at sælge billetter udenfor disse territorier, eller
  • Gennemførte køb, hvor ordren indeholder mere end 20 billetter til OL i Tokyo 2020 og/eller ordren indeholder mere end 6 billetter til en session.

I alle tilfælde, hvor Billetlugen har til hensigt at annullere en eller flere billetter på baggrund af ovenstående, vil vedkommende der har gennemført pågældende ordre, modtage forudgående skriftlig meddelelse herom.

Billetlugen tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. Billetlugen forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod at udbetale dig en eventuel prisdifference. Billetlugen er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Billetlugens ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

Udover ovenstående salgs- og leveringsbetingelser, har den ansvarlige arrangør for afholdelse af OL i Tokyo 2020, The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games (”Tokyo 2020”), fastsat et sæt betingelser og vilkår for køb og brug af billetter. Ved uoverensstemmelse mellem Billetlugen salgs- og leveringsbetingelser og arrangørens ”Tokyo 2020 – Terms and Conditions og Ticket Purchase and Use”, skal arrangørens betingelser og vilkår gå forud for Billetlugens. Læs mere om Tokyo 2020’s betingelser og vilkår for køb og brug af billetter her