Hjalp svaret?

Gode råd til handicappede

Har du brug for at anvende hjælpemidler for at bevæge dig, såsom kørestol, krykker eller lignede, gør vi opmærksom på, at du skal købe en handicap-billet.
Der vil typisk være et mindre antal billetter tilgængelig forbeholdt handicappede. I visse tilfælde tillades det, at medbringe en ledsager uden beregning. Det vil være oplyst på billetten og kan ses i forbindelse med købet eller fås oplyst ved henvendelse til Billetlugens kundecenter.
Billetlugen eller arrangøren kan ikke garantere for, at adgangsveje til et arrangement er hensigtsmæssige for gangbesværede. Du bør derfor altid købe en særlig billet, såfremt du har særlige behov i forbindelse med dit handicap.