Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret den 20. april 2017, og er gældende for alle køb, der foretages fra og med denne dato.

Salg af varer og ydelser fra denne side foretages af Billetlugen A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR 29413274. Henvendelser til Billetlugen kan ske via e-mail til kundeservice@billetlugen.dk og telefonisk på telefonnummer 70 263 267.

Aftaleindgåelsen
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Billetlugen har registreret og modtaget betaling.

Forholdet mellem billetkøberen og Billetlugen.

Billetlugen fungerer som kommissionær i forhold til distribution af billetter på vegne af arrangørerne. Billetlugen er ikke arrangør eller promoter på de events, der tilbydes. Disse events er alene varetaget af den respektive arrangør, der også udsteder billetterne.

Kontraktmæssige forhold i forbindelse med anskaffelsen af billetter er alene anliggende mellem indehaveren af billetten (kunden) og den respektive arrangør. Alle generelle betingelser i forbindelse med dette juridiske forhold er pålagt den enkelte arrangør.

Billetkøbet
For at foretage køb på Billetlugen.dk skal du gøre følgende:

1. Søg og find billet(ter)
2. Log ind hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede er kunde, kan du nemt gøre dette.
3. Vælg leveringsform
4. Indtast kundedata
5. Vælg betalingsform
6. Godkend salgs- og leveringsbetingelserne
7. Kontrollér om alle oplysninger er korrekte
8. Godkend købet

Din ordrebekræftelse kan du nu ses på skærmen, og i løbet af få minutter vil du modtage din kvittering via e-mail.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler.

Levering
Billetlugen sender billetter til hele verden. Billetterne sendes til dig hurtigst muligt, og du har dem i hænde fem-syv hverdage efter købet. For billetter der sendes til udlandet, inklusiv Færøerne og Grønland, skal der dog forventes en leveringstid på op til 14 dage. Billetterne sendes til dig med almindeligt brev til den adresse, du har oplyst ved købet. Billetterne sendes normalt som standard-post, men er der kort tid til arrangementet, sendes brevet som Quick-post. Billetlugens stregkodesystem sikrer, at den billet du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet, så du behøver ikke at være hjemme, når billetterne kommer med posten.

Bemærk, at der kan forekommer længere leveringstid ved særlige arrangementer. Du modtager altid en email, når billetterne er afsendt.

Har du købt din billet som Print@Home, modtager du din billet på e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer efter gennemført køb, kan du ringe til Billetlugens Kundeservice på 70 263 267 eller sende en mail til kundeservice@billetlugen.dk

Drejer det sig om billetter der skal bruges samme dag, kan du medbringe billedlegitimation til spillestedet, hvor personalet vil forsøge at hjælpe dig.

Har du valgt ‘mobilbillet’ som leveringsform, vil du på ordrebekræftelsessiden finde et link, hvor du kan hente billetterne. I e-mail bekræftelsen, som du modtager kort efter købet, vil der ligeledes være link til din ordreoversigt, hvor mobilbilletter kan hentes.

Hvis du ikke downloader dine billetter fra ordrebekræftelsen, eller du ikke modtager e-mail bekræftelsen, kan du altid logge ind på ’Mit Billetlugen’ via www.billetlugen.dk og hente dine mobil billetter. Har du problemer med at få adgang til din ordre via www.billetlugen.dk, kan du kontakte Billetlugens kundeservice på 710 263 267.

Betaling
Alle priser er inklusiv moms og skatter men eksklusiv booking gebyr, leveringsomkostninger eller andre gebyrer.

Du kan betale for dine billetter med Dankort, Visa og Mastercard. Al kommunikation mellem dig og billetlugen.dk foregår krypteret.

Betaler du med Mastercard eller Visa varetages betalingen af vores partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Germany, der er et søsterselskab til Venuepoint/Billetlugen. Betalinger via Dankort bliver varetaget af DIBS.

Korttype – Pris
Dankort, VISA/Dankort 0 - 50,00 kr. = 0,88 DKK (inkl. moms)
Dankort, VISA/Dankort 50,01 - 100,00 kr. = 1,38 DKK (inkl. moms)
Dankort, VISA/Dankort over 100,00 kr. = 1,74 DKK (inkl. moms)
MasterCard udstedt i Danmark = 1,00% af transaktionsbeløbet
MasterCard udstedt i udlandet: = 1,00% af transaktionsbeløbet
VISA = 1,00% af transaktionsbeløbet
VISA Electron udstedt i Danmark = 1,00% af transaktionsbeløbet

Kreditkortgebyr refunderes ikke ved aflysning.
Ved betaling med betalings- eller kreditkort pålægges der gebyr pr betaling.

Leverings- og administrationsomkostninger
Du betaler altid et billetgebyr i tillæg til billettens pris. Billetgebyret koster min. 20 kr. pr. billet.

Leveringsomkostningerne afhænger af, hvor billetten skal sendes hen:
Billetter, der skal sendes til Danmark, pålægges et forsendelsesgebyr på 40 DKK pr. transaktion. Forsendelsesgebyr til udlandet er 75 DKK pr. transaktion.

Køber du billetten via vores Kundeservice tillægges et ekspeditionsgebyr på 25 kr., uafhængigt af antallet af billetter.

Billetten
Billetten med den påtrykte stregkode, er dit adgangstegn til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos Billetlugen pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne give billetten til en ven. Der kan dog være enkelte arrangementer, hvor der forlanges ID i døren, men det vil i så fald fremgå tydeligt af hjemmesiden og på billetten.

Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed.

En overtrædelse af denne bestemmelse vil føre til annullering af billetten fra Billetlugens side.

Med en overdragelse i kommerciel eller anden forretningsmæssig sammenhæng fremhæves særligt - men er ikke begrænset til - følgende forhold:

Alt professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor.

Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende uden, at der forinden er opnået tilladelse fra såvel koncertarrangørens som fra artistens side.

Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden at der forinden er indhentet forudgående tilladelse fra såvel koncertarrangør som artist.

Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

Annulleres billet som følge af misbrug i henhold til nærværende bestemmelser, forbeholder Billetlugen A/S at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og følge af misbruget dog minimum DKK 500,00 pr. billet.

Bortkomst
Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan Billetlugen udstede en ny billet til dig. Modtager du ikke billetten med posten, kan Billetlugen udskrive en ny billet til dig uden omkostning og risiko for dig som kunde. Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og ikke længere kan anvendes i indgangen. Du skal kontakte Billetlugen med ønske om genudskrivning SENEST 30 HVERDAGE efter dit køb. Efter 30 hverdage er det dit eget ansvar, hvis billetten bliver væk, og du kommer derfor til at betale for genudskrivning af billetten.

Gebyret for at genudskrive en bortkommet billet er DKK 60 i ekspeditionsgebyr og evt. forsendelsesgebyr. Dette gælder ikke mobilbilletter, som er gratis at få gensendt.

Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ombytning
Billetlugen ombytter ikke billetter, hverken i prisgrupper eller til en anden placering eller dato.

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Som kommissionær for arrangøren har Billetlugen ingen hæftelse over for kunden vedrørende kundens tab som følge af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller som følge af eventuelle andre mangler vedrørende arrangementet. Kunden accepterer således, at kunden er afskåret fra at rette sådanne krav mod Billetlugen. Billetlugen søger kontraktuelt at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af en eventuel aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

OBS! Gebyrer og afbestillingsforsikringer betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger/flytninger.

Ansvar
Billetlugen påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning. Billetlugen kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data.

Billetlugens ansvar for skade på personer og genstande m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Billetlugens side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

Reklamation
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du kontakte Billetlugens kundeservice på kundeservice@billetlugen.dk eller telefon 70 263 267.

Forbehold
Billetlugen forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.

Billetlugen tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.

Billetlugen forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod at udbetale kunden en eventuel prisdifference.

Billetlugen er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Billetlugens ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.