Billetlugens bruger- og sikkerhedsvilkår

1. Registrering af dine personoplysninger
Vi registrerer og anvender de personoplysninger om dig, som du har giver til os. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Du kan nedenfor læse nærmere om, hvad det betyder for dig, når vi registrerer og anvender personoplysninger om dig selv på vores hjemmeside.

Billetlugen A/S er eneindehaver af de informationer, der indsamles på denne webside. Oplysningerne videresælges ikke og udnyttes heller ikke på anden måde, end det fremgår af nedenstående retningslinjer.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

2. Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Dette kan inkludere analyser med formål at forbedre vores produkter, services og teknologier ligesom målretning af indhold og reklamer efter dine interesser og præferencer.

Oplysninger om køb opbevares i min. 5 år i henhold til Bogføringlovens §10 krav.

3. Sikkerhed
Vi har taget alle teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data som vi har tilgang til imod misbrug, tab eller manipulation. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

Vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, men andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Vi kan derfor ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger.

4. Cookies
Dette website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Disse cookies indeholder ikke virus.

Så lang tid opbevares cookies:
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies:
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Sådan undgår du cookies:
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvad bruges cookies til, og hvem sætter cookies på vores website?
Cookies anvendes til flere forskellige formål på vores website, og i den forbindelse er der en række samarbejdspartnere , der sender cookies via vores websites, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores website.

Vi fører statistik over antallet af brugere og hvilke sider de besøger. Vi indsamler oplysninger om geografi, browsertype mv. for løbende at kunne tilpasse vores indhold. Til formålet anvender vi tjenesten Google Analytics. Cookies fra Google Analytics kan særskilt fravælges på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Billetlugen anvender sociale medie plug-ins fra Facebook. Når en side, der indeholder et socialt plug-in (eller en ”synes godt om” knap) bliver besøgt, forbinder brugerens browser med Facebooks servere, og det indhold, der er nødvendigt for de sociale plug-ins bliver downloadet. Facebook får web adressen fra bruger, dato og klokkeslæt for tilgang, og brugerens IP adresse hvis brugeren tidligere har aktiveret knappen ”aktivér sociale medier”. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook relatere besøget til hjemmesiden med brugerens Facebook konto. Hvis brugeren klikker på ”Synes godt om” knappen på siden, bliver denne information også sendt til Facebook og lageret der. Hvis brugeren af hjemmesiden ikke er medlem af Facebook, er det muligt, at Facebook vil identificere og gemme brugerens IP adresse, hvis brugeren har aktiveret knappen ”aktivér sociale medier” Billetlugen har ingen indflydelse på indholdet i plug-ins eller den information, der bliver sendt til Facebook. Information om formålet og omfanget af dataindsamling, den videre behandling af og brug af data af Facebooks og brugerens rettigheder og indstillinger for at beskytte brugerens private sfære kan findes i Facebooks privatlivspolitik. ( http://www.facebook.com/policy.php).

Derudover lagrer følgende øvrige samarbejdspartnere, som vi har valgt at bruge som leverandører, cookies på hjemmesiden: Frosmo, TagCommander, GetsiteControl, Zendesk, Activity Stream, Google AdWords, Google Analytics, Maxymiser, Criteo, Adtriba

5. Log filer
Billetlugen anvender hvis det er nødvendigt af tekniske grunde brugerens IP adresse til at give adgang til websitet. For at sikre IT-systemernes stabilitet og driftssikkerhed – og for at forhindre eventuel misbrug – gemmer Billetlugen af sikkerhedsmæssige årsager IP-adressen i op til syv arbejdsdage.

6. Videregivelse
Vi videregiver indsamlede oplysninger til vore samarbejdspartnere, reklamebureauer med flere til brug for markedsanalyser m.v. Vi deler oplysningerne med arrangører, da det er en nødvendig forudsætning for, at vi og arrangørerne kan yde dig den optimale service. F.eks. er der en berettiget interesse for arrangøren i, at kunne slå kunder op til et arrangement, hvis en billet er bortkommet. Ligeledes kan det være nødvendigt at kontakte dig forud for et arrangement ved f.eks. programændringer, aflysninger eller lignende.

7. Oplysning om registrerede personoplysninger og sletning af personoplysninger
I henhold til persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker du at vi skal slette de registrerede personoplysninger om dig, kan du meddele dette ved at kontakte kundeservice på kundeservice@billetlugen.dk . Dog kan vi ikke slette tidligere billetkøb, da disse data som minimum skal gemmes fem år.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig til Datatilsynet.

8. Brugere under 13 år
Hvis du er under 13 år gammel, er det et krav, at en forælder eller værge oplyser sin e-mailadresse med henblik på at godkende din registrering.

Som forælder til eller værge for et barn under 13 år, som vi har indsamlet personlige data fra, har du ret til at gennemse og få sådanne personlige data slettet og til at nægte at tillade yderligere indsamling eller brug af sådanne personlige data. For at gøre det skal du kontakte os ved at skrive til kundeservice@billetlugen.dk 

9. Køb/bestilling
For at bestille billetter på billetlugen.dk, skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og betalingskort. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, sker der f.eks. en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

Oplysninger om køb opbevares i det omfang Billetlugen A/S er forpligtet dertil i henhold til gældende lovgivning, herunder Bogføringsloven.

10. Links
Dette website indeholder flere links. Du skal være opmærksom på, at billetlugen.dk ikke er ansvarlig for administration og behandling af personoplysninger på disse linkede sider. Vi opfordrer derfor alle vores brugere til at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores site, og altid læse de pågældende siders politik for behandling af personoplysninger. De retningslinjer, der her er beskrevet, gælder alene for behandlingen af personoplysninger på billetlugen.dk.

11. Markedsføring
Oplysningerne kan ligeledes bruges til at kontakte dig i forbindelse med oplysninger om tilsvarende arrangementer, hvor det formodes, at du har en interesse i at modtage informationerne. Bruges oplysningerne i markedsføringsøjemed, vil det altid ske under iagttagelse af den danske Markedsføringslov og Persondatalovgivning.

12. Klage - Oplysning om klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse købt hos os, er du velkommen til at henvende dig til os på vores e-mail adresse kundeservice@billetlugen.dk

Du er dog berettiget til at indgive en klage direkte til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via mail: cfk@kfst.dk. 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@billetlugen.dk.